برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه ورزشی ویژه بانوان

کارگاه تغذیه ورزشی ویژه بانوان در محل کلاس آموزشی اداره ورزش و جوانان برگزار می شود.

این کارگاه آموزشی به همت هیئت پزشکی ورزشی شهرستان بناب و اداره ورزش و جوانان بناب ، روز چهارشنبه 23 اسفند ماه 1391 رأس ساعت 13 بعد از ظهر با حضور مربیان و بانوان ورزشکار بناب برگزار خواهد شد.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان بناب .