راس ساعت 8 صبح امروز تبلیغات رسمی کاندیداها همزمان با سراسر کشور در بناب نیز به اتمامرسید.

با این وجود تب و تاب انتخابات در بناب به اوج رسیده است و بازار شایعات مختلف داغ می باشد.

از جمله اخبار حائز اهمیت انتشار نامه ای از سوی جمعی از اساتید دانشگاههای بناب در حمایت از شیخ رضا باقری بنابی می باشد.

در این نامه به توانمندیهای عمرانی و اقتصادی اقای باقری بنابی اشاره شده و از وی بعنوان کاندیدای اصلح جهت نمایندگی مردم بناب برای 4 سال در مجلس شورای اسلامی نام برده شده است.

از جمله امضا کنندگان این نامه میتوان به دکتر مقصود کفشنوچی (ریاست دانشگاه آزاد واحد مراغه)، دکتر یحیی داداش کریمی، دکتر جعفر بیک زاد، دکتر حسین شریفی، دکتر حسن اسداله فام و دکتر علی قربانی اشاره کرد.

و اما خبری جالبتر اینکه پس از نصب بنر این نامه در مقابل ساختمان دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد بناب عده ای که از آنان بعنوان طرفداران آقای اعزازی نام برده میشود قصد پایین کشیدن این بنر را داشته که با حضور طرفداران آقای باقری بنابی قضیه فیصله می یابد.

نکته جالب توجه، حضور چند صد نفری طرفداران رقیب و ترافیک سنگین در خیابان امام خمینی می باشد که نشان از شور بیش از پیش طرفداران دو کاندیدای مذکور می باشد.

از سوی دیگر تخریب و پاره کردن بنر های تبلیغاتی آقای اعزازی جزو موضوعات داغ مورد بحث در شهر می باشد .

برخی این اقدام را به طرفداران آقای باقری بنابی نسبت داده و این عمل رانوعی قدرت نمایی از سوی آنان می دانند.

برخی دیگر از شهروندان نیز این حرکت را بعنوان تاکتیکی اجرا شده از سوی ستاد آقای اعزازی دانسته و مظلوم نمایی را هدف این حرکت می دانند.