در آستانه نوروز ۱۳۹۲ بوستان آب بران راس ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخه۹۱/۱۲/۲۱ با حضور جمع كثيري از مردم ، مسئولين محترم ادارات و نهادهاي مختلف شهرستان بناب افتتاح گرديد.

  .