از زمان احداث شهرک فرهنگ بناب سالها میگذرد و کوی شهرداری نیز چند سالی است رونق روز افزون یافته و جمعیت زیادی در این دو نقطه ی شهر سکنا گزیده اند.

این دو بخش خارج از مرکز شهر ایجاد شده اند و در کمربندیهای خارج از شهر قرار دارند.

اما نبود تسهیلات کافی نظیر پل عابر پیاده و یا زیر گذر در این مناطق باعث بوجود آمدن اختلالاتی در زمینه ی تردد همشهریان شده است.

جالب توجه اینکه این امر به شعار انتخاباتی نامزدهای انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی شده است.

اما پس از انتخابات این وعده ها به بوته ی فراموشی سپرده شده اند.

امید است در آینده ی نزدیک شاهد بهره برداری از این طرحهایی شویم که سالها بدون نتیجه مانده اند.