ستاد مرکزی شیخ رضا باقری بنابی برنامه ی جشنی به مناسبت پیروزی در انتخابات روز جمعه برگزار می کند.

 این جشن از ساعت 16 تا 18 امروز یک شنبه در سالن 4 هزار نفری مجتمع ورزشی بناب واقع در پلیس راه بناب-تبریز برگزار خواهد شد.

بانوان بنابی نیز میتوانند در این مراسم حضور داشته باشند.