درخشش ورزشکاران بنابی در مسابقات دو و میدانی انتخابی قهرمانی کشور

مسابقات دو و پیاده روی بزرگسالان قهرمانی کشور انتخابی اراک روز جمعه مورخه 30/01/92 از ساعت 10 صبح در پیست دو و میدانی استادیوم تختی تبریز برگزار شد که نتایج زیر از تیم شهرستان بناب به دست آمد.

1- حبیب بلبلی در رده سنی 49-45 نفر دوم 2- اکبر رنجبر پور در رده سنی 49-45 نفر سوم 3- اسماعیل امیر واحدی در رده سنی 54-49 نفر سوم 4- اصغر هاشم زاده در رده سنی 54-49 نفر چهارم 5- صمصام سعیدی در رده سنی 49-45 نفر چهارم 6- عباس مصطفی زاده در رده سنی 40-35 نفر چهارم روابط عمومی اداره ورزش و جوانان بناب.