سد علویان  ۸۰ درصد آبگیری شد

رییس اداره امور آب شهرستان مراغه گفت: سد علویان این شهرستان تا این موقع از سال آبی 80 درصد آبگیری شده است.

 رحمانی با اشاره به اینکه میزان ذخیره آب این سد 60 میلیون متر مکعب است، گفت: بارش باران در این شهرستان در فروردین در حد مطلوب نبود و سرریزی در این سد اتفاق نیفتاد.

وی با اشاره به اینکه سد علویان حدود هشت هزارهکتار از زمین های کشاورزی و باغی شهرستان های مراغه و بناب را پوشش می دهد، اظهار کرد: میزان آب ذخیره شده در آن تولید خوبی را برای کشاورزان واقع در پایاب این سد نوید می دهد.

سد علویان در پنج کیلومتری شرق شهر مراغه بر روی رودخانه صوفی چای زده شده و اولین سد خاکی در آذربایجان شرقی است که به دست پیمانکاران ایرانی در سال 1374ساخته شده است.