درخشش پژوهش سرای دانش آموزی بناب در اولین همایش کشوری بیوتکنولوژی

اولین همایش کشوری بیوتکنولوژی چهارم وپنجم اردیبهشت ماه سال 1392 در شهرستان اهر برگزار گردید.

محمد تقی لطفی مدیر پژوهشسرای دانش آموزی شهرستان بناب با بیان این خبر افزود: دانش آموزان 18 استان کشور با ارائه 95 مقاله در این همایش شرکت کردند که در نهایت تعداد 55 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.

از نظر تعداد مقالات پذیرفته شده پژوهشسرای دانش آموزی بناب با 16 مقاله مقام اول را به خود اختصاص داد.

در ضمن مقاله ی با عنوان "بررسی تاثیر عصاره پره گیاه گردو بر روی باکتری Ecoli جدا شده از موارد کولی باسیلوز بلدرچین ژاپنی منطقه مراغه در شرایط In vitro و In vivo توسط آقایان "عبدالعلی طبیبی و فرزاد یزدانی " از منطقه بناب به عنوان یکی از مقالات برتر انتخاب گردید.