دانشکده فنی و مهندسی بناب در سال 1374 با  دستور ریاست محترم جمهوری تاسیس و در مهر ماه با عنوان آموزشکده فنی و مهندسی بناب در مقطع کاردانی برق – الکترونیک با 35 نفر دانشجو شروع بکار نموده و در فاصله سالهای 1382 تا 1383 اقدام به افزایش رشته های تحصیلی در سه رشته کارشناسی     نا پیوسته برق و کاردانی معماری و کاردانی کا مپیوتر نموده است و در اردیبهشت ماه سال 1384با تلاش روز افزون مسئولان و با موافقت شورای گسترش آموزش عالی از آموزشکده فنی و مهندسی بناب وابسته به دانشگاه تبریز به دانشکده فنی و مهندسی بناب به صورت مستقل ارتقاء یافت همچنین این دانشکده در طی سال 84-85 توانسته 6 رشته جدید دیگر به نامهای کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی ˛ کارشناسی مهندسی برق (مخابرات) ˛کارشناسی مهندسی اپتیک لیزر ˛ مهندسی مکانیک (طراحی جامدات) ˛ کاردانی عمران و کارشناسی نا پیوسته کامپیوتر را تصویب نماید این دانشکده با تکیه بر تلاش کادر محترم دانشکده و اساتید با تجربه وبه کمک دانش روز و تحقیقات علمی ˛ در راستای اهداف علمی – پژوهشی کشور و تربیت نیروی انسا نی متخصص و کار آمد گام بر می دارد.

هم اکنون این دانشکده به صورت مستقل از دانشگاه تبریز و مستقیم زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مشغول فعالیت بوده و با تصویب چارت سازمانی به تفکیک دو معاونت (معاونت اداری و مالی و معاونت آموزشی وفرهنگی و دانشجوی) و چهار گروه مدیریت (مدیریت اداری ، مدیریت مالی ، مدیریت آموزشی و مدیریت دانشجویی) مشغول   به فعالیت می باشد .

دانشکده فنی و مهندسی بناب در حال حاضر دارای  850دانشجو می باشد .

که در آیند ای نزدیک افزایش خواهد یافت.