تصویب برنامه مدیریت تالاب بین المللی قره قشلاق بناب

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: برنامه مدیریت یکپارچه تالاب های بین المللی  قره قشلاق  بناب و قوریگل در استان تصویب شد.

ˈ بیوک رییسی ˈ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: این دو تالاب در زمره تالاب های اقماری دریاچه ارومیه و ثبت شده در کنوانسیون جهانی حفاظت از تالاب ها (سایت رامسر) قرار دارد.

وی اضافه کرد: با بحران ناشی از خشکسالی در سال های اخیر که منجر به کاهش شدید آب دریاچه ارومیه شد، اثرات منفی بر این تالاب ها سایه انداخته بود که با مدیریت فرابخشی استان و همکاری سازمان های مسوول تاکنون از وقوع بحران در تالاب های یاد شده پیشگیری شده است.

رییسی با اشاره به مفاد برنامه جامع مدیریت یکپارچه بر تالاب های قوریگل و قره قشلاق یادآوری کرد: در این سند وظایف سازمان های مختلف برای برقراری نظام مدیریت اکوسیستمی مبتنی بر اصول مدیریت بهم پیوسته منابع آب و خاک با مشارکت موثر کلیه گروه های ذیربط و جوامع محلی حوضه تالاب پیش بینی شد و تحت پوشش شورای منطقه ای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه فعالیت خواهند کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اعضای کمیته اجرایی محلی مدیریت تالاب را متشکل از فرماندار، بخشدار، روسای اداره های محیط زیست، امور آب، جهاد کشاروزی، منابع طبیعی، شوراهای اسلامی و سازمان های مردم نهاد حوضه تالاب عنوان کرد.

وی افزود: کمیته اجرایی بالاترین نقش را در پیشبرد اهداف برنامه و تحقق چشم انداز 25 ساله تالاب خواهد داشت.