این روزها سوالات بسیار در زمینه ی سرنوشت مجتمع فولاد بناب از زبان همشهریان بنابی شنیده میشود.

شنیده ها حاکی از آن است یک شرکت زیر مجموعه  بانک گردشگری سهام این شرکت را خریداری نموده و بدین ترتیب مجموعه تحت مدیریت محمدرضا زنوزی مالک تبریزی این کارخانه از این کارخانه جدا شده اند.

از جمله شرکتهای تحت سرپرستی مجموعه مدیریتی جدید میتوان به شرکت فولاد ماهان اصفهان اشاره کرد.