مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور خرداد ۸۹ در مجتمع ورزشی بناب برگزار شد.