نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه آزاد بناب اعلام شد

نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب اعلام شد.

برای اطلاع از وضعیت خود از لینک زیر استفاده نمایید: نتایج آزمون استخدامی دانشگاه آزاد بناب.