به همت مجتمع فولاد بناب و همكاري اداره تربيت بدني شهرستان بناب  تيم فوتبالی با عنوان فولاد شاهين بناب در رقابتهاي دسته دو قوتبال كشور حضور خواهد داشت.

مقرر شده است امتياز يكي از تيمهاي حاضر در اين مسابفات خريداري و تيمي از بناب وارد اين مسابقات شود اين رويداد خجسته را به تمامي همشهريان عزيز تبريك عرض مينماييم.