نهصد و هفده مین نوشته سایت بر آن داشت که نتایج ششمین نظرسنجی سایت را تشریح کرده و برای راه اندازی نظرسنجی جدید اطلاع رسانی کند.

روز بیستم خرداد ماه جاری که اولین سالگرد فعالیت "بناب نیوز" به شکل سایت بود نظر سنجی جدیدی در سایت قرار گرفت تا کاربران محترم فعالیت یک ساله تنها سایت خبری – تحلیلی بناب را ارزیابی کرده و دیدی روشن را برای سال های پیش رو ارائه دهند.

حال بعد از یک ماه نمایش عمومی نظر سنجی جدید با پرسش "عملکرد سایت بناب نیوز را در یک سال گذشته چگونه ارزیابی می کنید؟"  توانست آرای 120 نفر از کاربران محترم را جمع آوری کند که نتایج بدین شرح به اطلاع کاربران محترم می رسد.

%38 از آرا (46 نفر) معتقد بودند که عملکرد سایت عالی بود و 23% کاربران معادل(28 نظر) نیز اعتقاد به عملکرد خوب سایت داشتند و 20% از نظردهندگان هم که تعداد ( 24 رای) را به خود اختصاص داده بود معتقد بودند که عملکرد "بناب نیوز" ضعیف بود و در این میان 19% از نظردهندگان (22 نفر) گزینه متوسط را انتخاب کردند.

ضمن تشکر از کاربران محترم که در این نظرسنجی شرکت کردند برای بهبود نکات ضعف که حدود یک پنجم از کاربران نیز بر آن صحه گذاشتند نیاز به راهنمایی بزرگواران همراه سایت داریم که همانند 2427 نظری که تا به حال برای مطالب و اخبار سایت ارسال نمودند برای گوشزد کردن ضعف های سایت نیز ما را از نظرات سازنده خود دریغ نفرمایند.

لازم به ذکر است قسمت نظر سنجی از امروز با پرسشی جدید از نحوه عملکرد نماینده محترم بناب در یک سال گذشته آماده دریافت نظرات کاربران محترم می باشد.