كارنامه بنياد 15 خرداد در استان آذربايجان شرقي

روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز خود در معرفی اقدامات بنیاد 15 خرداد آذربایجان شرقی این گونه می نویسد: بنياد 15 خرداد استان آذربايجان شرقي فعاليت خود را از سال 1361 آغاز كرده است و تاكنون داراي تعداد هشت شعبه فعال مي‌باشد.

استان آذربايجان شرقي 472672 كيلومتر مربع مساحت دارد كه معادل 7/2 درصد از مساحت كشور است و با كشورهاي آذربايجان، ارمنستان و همچنين با استانهاي آذربايجان غربي، زنجان و اردبيل همسايه است.

مهمترين شهرهاي اين استان عبارتند از: تبريز، مرند، جلفا، شبستر، مراغه، بناب، هشترود، ميانه، سراب، هريس، كليبر، اهر، ملكان، بستان آباد، آذرشهر و اسكو.

خانه‌هاي بهداشت احداثي توسط بنياد 15 خرداد آذربايجان شرقي بنياد پانزده خرداد آذربايجان شرقي تاكنون موفق شده در شهرهاي تبريز، بستان آباد، بناب، سراب، شبستر، مراغه، مرند، ملكان و ميانه خانه‌هاي بهداشت احداث كند.

اين بنياد در تبريز دو خانه بهداشت با زيربناي 200 متر مربع، در بستان آباد يك خانه 120 متري، در بناب يك خانه 125 متري در سراب سه خانه با مجموع 370 متر، در شبستر سه خانه بهداشت با مجموع 370 متر، در مراغه يك خانه بهداشت با زيربناي 120 متر، در مرند يك خانه بهداشت با 125 متر، در ملكان يك خانه بهداشت با 120 متر، و در ميانه دو خانه بهداشت با 240 متر بنا كرده است.

در مجموع بنياد 15 خانه بهداشت در استان آذربايجان شرقي با 1840 متر زيربنا احداث كرده است.

مساحت كل زمينهايي كه خانه‌هاي بهداشت در آنها بنا شده است 8705 متر مربع است.

همچنین توسط بنیاد 15 خرداد در18 شهر وروستاهای استان آذربایجان شرقی 77 مدرسه با 273 كلاس و با زیربنای 14هزارو 531 متر بنا احداث شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است که از این تعداد سهم بناب 3 مدرسه بوده که در روستاهاي چلقائي، روشت كوچك، و زاوشت در متراژهاي 150 مترمربع و در مجموع 450 متر مربع احداث گردیده است.