نماینده مردم بناب درمجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در چندین روز اخیر جابجایی هایی در سمت های آموزشی در حال اتفاق افتادن است که باید جلوی این تغییرات گرفته شود.

حجت الاسلام محمد باقری بنابی صبح پنج شنبه در گفتگویی با خبرنگاران گفت: اینکه در پایان کار دولت این اتفاقات صورت می گیرد، چیزی جز اعمال سلیقه های فردی و نیات پنهانی نیست و موجب می شود حوزه آموزش درگیر چالشهای بی مورد و مسائل حاشیه ای شود.

وی افزود: درحالی که حدود دو هفته به پایان کار دولت باقی مانده است، این اقدامات کاملاً با نگاه مغرضانه وسیاسی صورت می گیرد و بطورحتم این تغییرات تبعات نامبارکی برای سیستم آموزش عالی بدنبال دارد که بدون شک دراین مقطع زمانی و با توجه به نزدیک شدن به روی کارآمدن دولت جدید به صلاح کشور نیست.

نایب رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی با ابراز نگرانی از احتمال انجام تغییرات درریاست دانشگاه پیام نوراین استان، مخالفت خود را با اینگونه تغییرات درچنین مقطعی اعلام نمود و تصریح کرد: با هیچگونه تغییر و تحول غیراصولی و غیرضروری موافق نیستم و دانشگاه باید توسط افرادی شایسته و دارای سابقه علمی و تجربه کافی اداره شود و استفاده از افراد سیاسی در دانشگاه جواب نخواهد داد.

نماینده مردم بناب درمجلس شورای اسلامی درخاتمه سخنان خود از وزیرعلوم و ریاست دانشگاه پیام نور کشور خواست مانع این تغییرات در چنین مقطع زمانی باشند.

حجت الاسلام باقری بنابی تأکیدکرد: امروز باید آرامش درکشور و بخصوص دانشگاه های کشورحاکم شود واینگونه جریانات می تواند فضای ناآرامی را درجامعه بویژه دردانشگاه ها بوجود آورد.