گزارش تصویری از گورستان تاریخی روستای زوارق (زووارا) عکس: حسین خاکزاد .