فرمانده نیروی انتظامی بناب گفت: با تلاش پلیس اطلاعات،امنیت عمومی این شهرستان؛ یک جلد قرآن مربوط به سال 890 هجری قمری دوره صفوی که در منزلی در شهرستان بناب نگهداری می شد، شناسایی شد.

سرهنگ علی سلطانی وش افزود: این قرآن از نوع خطی نسخ بوده و 542 سال قبل توسط عبدالعطاء شیخ مند نگارش شده است.

وی در تشریح مشخصات این قرآن نفیس و ارزشمند گفت: این قرآن دارای جلد چرم بوده و منقش به مهر استاد در برخی صفحات است که کارشناسان میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی با حضور در محل، قدمت و تاریخی بودن قرآن را تأیید کردند.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی بناب کارشناسان میراث فرهنگی استان نتوانستند ارزش ریالی برای این قرآن نفیس تعیین کنند و طبق اظهارات آنها ارزش ریالی این اثر تاریخی باید توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی کشور تعیین شود.

سلطانی وش همچنین افزود: به احتمال زیاد قرآن یادشده به دستور مراجع قضایی جهت بازسازی و نگهداری به موزه شهرستان و یا استان تحویل خواهد شد.