کشت پسته درشوره زارهای حاشیه دریاچه ارومیه

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: توسعه سطح زیر کشت پسته با تغییر الگوی کشت در اراضی حاشیه دریاچه ارومیه و با هدف جلوگیری از وقوع فاجعه زیست محیطی در شهرستان‌های مجاور دریاچه اجرا می‌شود.

ایوب ایرانی‌فام در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: توسعه سطح زیر کشت پسته با تغییر الگوی کشت در اراضی حاشیه دریاچه ارومیه و با هدف جلوگیری از وقوع فاجعه زیست محیطی در شهرستان‌های مجاور دریاچه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به این‌که سال گذشته ۸۱ تن محصول پسته از باغ‌های آذربایجان‌شرقی حاصل آمده است، گفت: با توجه به برآورد تولید بیش از ۱۰۰ تنی این محصول برای دوره برداشت سال‌جاری، میزان تولید آن در استان از افزایش ۳۰ درصدی برخوردار شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی اجرای این طرح را بای جلوگیری هرچه بیشتر از وقوع فاجعه زیست محیطی در شهرستان‌های حاشیه این دریاچه و حمایت مستقیم از بهره‌برداران عنوان کرد و افزود: توسعه کشت باغ پسته به عنوان راهکاری مفید در کاهش تاثیر خشکی دریاچه ارومیه در بخش کشاورزی استان مورد توجه برنامه‌ریزان سازمان قرار گرفته و توسط مدیریت باغبانی با دقت در شهرستان‌های حاشیه دریاچه دنبال می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان همچنین عنوان کرد: با کشت و توسعه سطح زیر کشت پسته در استان می‌توان با تولید و عرضه پسته در کشور تحول قابل توجهی را در توسعه اقتصاد کشاورزی شهرستان‌های حاشیه دریاچه ارومیه شاهد بود.