مقادير زيادي داروي قاچاق و غيرمجاز در بناب معدوم شد

طي مراسمي با حضور مسئولان بهداشتي، قضايي و انتظامي شهرستان بناب، مقاديري داروي قاچاق و تاريخ گذشته معدوم شد.

اين داروهاي قاچاق و تاريخ گذشته كه توسط مأموران شبكه بهداشت و درمان و همچنين پليس شهرستان بناب شناسايي و كشف شده بود، معدوم شد.

درمعدوم سازي اين داروهاي قاچاق نمايندگان دادگستري، نيروي انتظامي و همچنين شبكه بهداشت و درمان بناب حضور داشتند.

بنابراين گزارش مقدارحجمي داروهاي كشف شده 10 مترمكعب و ارزش ريالي آنها بيش از سه ميلياردريال بود.

شهرستان بناب بدليل قرارگرفتن درمسير مواصلاتي استانهاي غرب كشور به يكي از مسيرهاي مهم ترانزيت كالاي قاچاق تبديل شده كه با هوشياري نيروهاي انتظامي اين شهرستان اكثر كاروانهاي حمل كالاي قاچاق درچنگال قانون گرفتار مي‌شوند.

منبع:روزنامه جمهوری اسلامی.