باقري بنابي گفت : آنهايي که به آقاي روحاني رأي دادند، بايد براي حل مشکلات رئيس جمهور، نظام و انقلاب کمک کنند.

اينجا جاي دريافت سهم نيست! کسي که براي کشور، نظام و براي مردم و مخصوصاً براي اسلام دغدغه دارد، بايد به دولت تدبير و اميد کمک کند.

وي به جلسات چندروزه نمايندگان مجلس براي بررسي صلاحيت کابينه دولت آقاي روحاني اشاره کرد و گفت: اکثريت وزيران مشخص شدند و نمايندگان مجلس طي جلسات داغ، سوزان و بي پرده وعريان خود با آن همه فضاسازي هاي سنگين و ملتهب به 15 وزير کابينه رأي اعتماد دادند، بدون اينکه متزلزل شوند.

لذا چنين مجلس و نمايندگان مجلسي از افتخارات نظام جمهوري اسلامي هستند و در واقع مشخص شد نمايندگان مجلس در جاهايي که تقوا هست، به آن رأي دادند و دين خود را به نظام و کشور ادا کردند.

امام جمعه بناب همچنين با اشاره به پيگيري مذاکرات نمايندگان مجلس و دفاعيات اعضاي کابينه پيشنهادي از سوي قشرهاي مختلف مردم گفت: کوچک و بزرگ، هرگروه و هرطيف جلسات مجلس را رصد مي کردند و اين نشانه رشد سياسي در نظام جمهوري اسلامي است که در هيچ ملتي نمونه ندارد و اين به دليل اين است که مردم، کشور و نظام را از خودشان مي دانند و اين يک موهبت الهي است که خداوند به جمهوري اسلامي داده است.

حجت الاسلام باقري بنابي در پايان تأکيد کرد: امروز احساس مي شود اکثريت قريب به اتفاق ملت ازعملکرد اکثريت نمايندگان مجلس شاکر هستند و اکثريت مردم ازته دل ازاين اتفاقاتي که در مجلس شاهد آن بودند، خوشحال هستند.

منبع:روزنامه رسالت.