برگزاری كلاس‌های آمادگی دوره‌های تربيت معلم قرآن در مؤسسه نورالقلم بناب

كلاس‌های آمادگی برای شركت در آزمون‌های ورودی دوره‌های تربيت معلم قرآن در ايام تابستان در مؤسسه نورالقلم بناب برگزار می‌شود.

حسنيه رنجور، مديرمسئول مؤسسه نورالقلم بناب در گفت‌وگو با خبرنگاران ، در رابطه با برگزاری اين كلاس‌های آموزشی گفت: كلاس‌های آمادگی برای شركت در آزمون‌های ورودی دوره‌های تربيت معلم قرآن در ايام تابستان در مؤسسه نورالقلم بناب همه روزهای هفته غير از سه‌شنبه و جمعه داير است.

وی اظهار كرد: اين دوره‌های تربيت معلم قرآن در رشته‌های روخوانی و روانخوانی، حفظ، ترجمه و مفاهيم و تجويد قرآن به‌مدت سه ماه در قالب كلاس‌های حضوری برگزار خواهد شد.

رنجور عنوان كرد: همچنين قرآن‌آموزان اين مؤسسه برای شركت در آزمون مفاهيم قرآن كه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود، ثبت نام كرده‌اند و كلاس‌های آمادگی برای شركت در اين آزمون در مؤسسه نورالقلم بناب برگزار می‌شود.

مديرمسئول مؤسسه نورالقلم بناب خاطرنشان كرد: كلاس‌های آموزش صوت و لحن و قرائت سطح 4 قرآن نيز از جمله دوره‌های تخصصی آموزش قرآن است كه در ايام تابستان در اين مؤسسه قرآنی برگزار می‌شود.

منبع خبر:خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا).