نماينده مردم بناب در مجلس مي گويد: طرح محدود كردن اختيارات سرپرستان وزارتخانه ها، طرح كارشناسي شده اي نيست و اهداف سياسي را دنبال مي كند.

«رضا باقري» در حاشيه جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا، اظهارداشت: طراحان اين طرح انگيزه هاي سياسي را پيگيري كرده و به ابعاد كارشناسي اين طرح توجهي نداشته اند.

نماينده مردم بناب در مجلس خاطرنشان كرد: تصويب اين طرح كشور را با مشكلاتي مواجه خواهد كرد زيرا اعمال برخي تغييرات از اختيارات سرپرستان به شمار مي رود.

وي ادامه داد: به جاي محدود كردن اختيارات سرپرستان، مجلس مي تواند زمينه نظارت بيشتر بر عملكرد آنها را تصويب كند تا مشكلاتي به وجود نيايد.

باقري تصريح كرد: برخي نمايندگان افراطي در مجلس مي خواهند با جوسازي و فضاسازي دولت را مشغول كنند تا دولت از كارهاي اساسي خود بازبماند.

منبع:خبرگزاری جمهموری اسلامی.