گزارش تصویری از حضور شیخ رضا باقری بنابی و معاون عمرانی استاندار در بناب .