صنعت فولاد بناب فرصت خوبي براي استان محسوب مي شود

عضو انجمن توليدکنندگان فولاد ايران از بناب به عنوان منطقه فولادي ياد کرد و گفت: صنعت فولاد به‌عنوان صنعتي ماندگاراست که ارزش افزوده و اشتغالزايي را به ارمغان مي آورد.

يعقوب تقي زاده درنشست مديران واحدهاي توليد فولاد استان آذربايجان شرقي که در قالب پنجمين تورصنعتگردي استان درمجمتع فولاد صنعت بناب گردهم آمده بودند؛ با اعلام اين مطلب افزود: متأسفانه در استان آذربايجان شرقي با وجود استعداد و پتاسيل بالاي توليد و صادرات فولاد، متولي مشخص و مناسبي براي اين صنعت مهم وجود ندارد که بتواند به روند فعاليت اين صنعت رسيدگي و نظارت کند.

وي تصريح کرد: درمجموع سهم توليد فولاد آذربايجان شرقي درسطح کشوردرصد پاييني را نشان مي دهد و اين استان بايد بيشتر از وضعيت موجود نقش خودش را درتأمين فولاد کشور ايفا کند.

تقي زاده همچنين اظهارکرد: صنعت فولاد بناب فرصت خوبي براي استان محسوب مي شود تا با آن درعرصه بازارهاي داخلي و خارجي حرفي براي گفتن داشته باشد.