رييس مركز طرح هاي كلان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گفت:سامانه پرتودهي گاما ويژه محصولات كشاورزي در شهر بناب واقع در استان آذربايجان شرقي تا پايان امسال مورد بهره برداري صنعتي قرار مي گيرد .

دكتر غلامحسين رحيمي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود : با اجراي اين طرح محصولات كشاورزي با استفاده از فناوري هسته اي ماندگاري بيشتري مي يابند.

وي ادامه داد : طرح كلان ايجاد سامانه پرتودهي گاما در دو سايت ، يكي در شهر بناب آذربايجان شرقي و ديگري در شهركرد اجرا مي شود .

فاز نخست اين سامانه توسط سازمان انرژي اتمي طراحي و اجرا مي شود و فاز دوم اين سامانه توسط بخش خصوصي طراحي خواهد شد.

رييس مركز طرح هاي كلان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري يادآور شد : هدف از طراحي سامانه پرتودهي به محصولات كشاورزي استريليزه كردن اين محصولات بعد از توليد به منظور افزايش ماندگاري آنهاست .

ايجاد چنين سامانه هايي در كشور آغارگر تحولي عظيم در عرضه محصولات كشاورزي است .

وي گفت :در حال حاضر محصولات كشاورزي بعد از توليد به منظور حفظ ماندگاري بايد درسردخانه ها نگه داشته شوند كه اين امر به نوبه خود نيازمند مصرف برق ، نگه داري تجهيزات و سردخانه ها و همچنين استخدام كارگر براي حمل و نقل و مراقبت است كه همه اينها براي توليد كننده هزينه دارد ولي با پرتودهي اين محصولات مي توان با كمترين هزينه بيشترين ماندگاري را در محصولات ايجاد كرد.

منبع خبر:ایرنا.