احداث پل زیر گذر سه راهی روشت

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان بناب از آغاز عملیات اجرایی پل همسطح زیرگذر واقع در سه راهی روشت بزرگ بناب خبر داد.

علیرضا سلیمانی فرد روز چهارشنبه در نشست بررسی ساماندهی نقاط حادثه خیز بناب گفت: این نقطه از نقاط حادثه خیز شهرستان به شمار می رفت که با هدف کاهش تصادفات و تسهیل تردد مردم و وسائط نقلیه، پل زیر گذر در آن احداث می شود.

وی اعتبار این طرح را هفت میلیارد ریال ذکر و از نصب یک پل عابرگذر فلزی نیز در منطقه آغداش با اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار خبر داد.

  سلیمانی فرد همچنین در مورد اعتراض ها نسبت به اجرای پل روگذر میدان معلم نیز گفت: این طرح یکی از طرح های ملی ضروری در این منطقه است و اجرای آن نیز مطابق برنامه زمانبندی ادامه خواهد یافت.

رییس اداره راه و شهرسازی بناب طول این پل را 600 متر و اعتبار تخصیص یافته برای اجرای آن را 170 میلیارد ریال عنوان کرد.

  .