موضوع احداث تصفیه خانه درحدود اختیارات شرکت آب و فاضلاب استان نیست

مدیرآب و فاضلاب بناب نیزگفت:موضوع تصفیه خانه یک طرح ملی است و اجرای این طرح درحدود اختیارات شرکت آب و فاضلاب استان نیز نیست.

درنشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بناب كه ظهر روز چهارشنبه برگزار شد،معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی از اجرای 9 طرح تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای مختلف استان خبرداد و گفت: متوسط برخورداری جمعیت درسطح کشورازفاضلاب شهری 33 درصد است، درحالی که این رقم دراستان آذربایجان شرقی 56 درصد است که این رقم در شهرستان بناب 58 درصد است.

مهندس حسین اخگری با اشاره به اینکه تاکنون 145 کیلومترشبکه فاضلاب دراین شهرستان کار شده است؛ افزود: تاکنون برای این بخش دراین شهرستان افزون بر400 میلیاردریال هزینه و سرمایه گذاری شده است.

به گفته وی ادامه اجرای طرح تصفیه خانه فاضلاب بناب درحال مناقصه است و امسال برای تکمیل این پروژه افزون بر 100 میلیاردریال اعتبار اختصاص یافته است.

مدیرآب و فاضلاب بناب نیز دراین نشست گفت: علیرغم اینکه درسال71 بالای 3 هزار و 500 انشعاب فاضلاب فروخته شده که با کانال سنتی اداره می شد، هیچکس به آن اشاره ای نمی کند.

فردین اسماعیلی افزود: بالای 3هزار و 500 انشعاب سنتی فاضلاب دراین شهرستان را به شبکه مدرن تبدیل کردیم.

وی گفت: موضوع تصفیه خانه یک طرح ملی است و اجرای این طرح درحدود اختیارات شرکت آب و فاضلاب استان نیز نیست و تاکنون افزون بر 440 میلیاردریال از اعتبارات منابع مختلف صرف اجرای طرح فاضلاب این شهرستان شده است.

رئیس شورای شهرستان بناب نیز دراین نشست عمده مشکل این شهر را عدم تکمیل تصفیه خانه فاضلاب بناب اعلام کرد و گفت: بایستی قبل از زمان کاشت محصولات کشاورزی به آنها هشدار می دادیم و مانع کاشت می شدیم.

مصطفی برزگران با انتقاد ازعدم استفاده ازسوخت گازدرنیروگاه سهند بناب افزود: چندسال است که مردم بناب آلایندگی این نیروگاه را تحمل می کنند، درحالی که دستگاههای این نیروگاه برای استفاده از سوخت گاز تعبیه شده است.

وی با اشاره به بحثهای مطرح شده درخصوص فازهای سوم و چهارم نیروگاه سهند بناب نیز گفت: مسئولین بایستی درصورت اجرای این طرح قبلاً فکر مشکلات زیست محیطی منطقه باشند و بعداً به فکر توسعه نیروگاه بیفتند.

رئیس شورای شهرستان بناب با اعلام اینکه زندگی دربناب مشکل شده است؛ تصریح کرد: اگر بحث تصفیه خانه فاضلاب بناب حل شود، قطعاً سایر مشکلات نیز کاهش خواهد یافت.

.