کشت رقم پیشگام گندم برای نخستین بار در مزارع آبی شهرستان بناب

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب گفت: برای نخستین بار در سال زراعی 92 – 91 در سطح 65 هکتار از مزارع آبی شهرستان بناب گندم رقم پیشگام کشت شود.

به گزارش بناب نیوز به نقل از ایسنا،«جعفر صادقی» در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: این رقم برای کشت در شرایط آبیاری محدود و کم آبیاری آخر فصل مناطق سرد مناسب است.

وی ادامه: با توجه به محدودیت منابع آب در منطقه، اکثراً مزارع گندم آبی با مشکل کمبود آب در خرداد ماه و اوایل تیر مواجه هستند و در صورت کشت ارقامی مانند الوند با نیاز آبی بیشتر به علت کمبود آب در اواخر رشد، عملکرد مطلوب حاصل نشده و به افت عملکرد این رقم منجر می‌شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بناب ادامه داد: رقم پیشگام رقمی است که در هر دو شرایط آبیاری نرمال و کم آبیاری در آخر فصل محصول بیشتر و مطمئن‌تری تولید می‌کند.

صادقی گفت: در سال زراعی 92 – 91 میانگین عملکرد این رقم در مزارع آبی شهرستان بناب 5502 کیلو و حداکثر عملکرد آن 13 هزارو 820 کیلو گرم در هکتار بود که عملکرد آن در مزارع نیمه آبی با 2 – 1 نوبت آبیاری بهاره 4650 - 3300 کیلوگرم در هکتار بود و در مقایسه با دیگر ارقام مورد کشت در مزارع آبی و نیمه آبی منطقه(الوند و آذر 2) از عملکرد بیشتری برخوردار است.

وی با بیان این‌که این رقم به علت مقاومت به خوابیدگی در شرایط سیستم آبیاری بارانی نسبت به ارقام رایج منطقه ارجحیت داشته و به بیماری رنگ زرد نیز متحمل است، افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی 93- 92 حدود 550 هکتار از مزارع گندم آبی و نیمه آبی شهرستان بناب ، رقم پیشگام کشت شود.