با تصويب هيات دولت در سومين دور سفر استاني ايستگاه راه آهن بناب با اختصاص 20 ميليارد ريال اعتبار در سال 89 احداث مي شود.

برقي فرماندار بناب در تشريح دستاوردهاي سومين دور سفر استاني هيات دولت به آذربايجان شرقي و شهرستان بناب با اعلام اين خبر افزود: مطالعه و احداث دانشكده فني و مهندسي مجتمع آموزش عالي اضافه شدن روستاي دوش به فهرست مناطق نمونه گردشگري در كنار منطقه نمونه قره فشون احداث واحدهاي مسكوني براي قشر محروم جامعه احداث واحدهاي مسكوني روستايي با تامين تسهيلات ويژه طرح نوسازي و بهسازي مسكن روستايي از طريق بنياد مسكن تامين اعتبار براي طرح هاي هادي روستايي اتمام آسفالت راه هاي اصلي منطقه و اصلاح نقاط حادثه خيز احداث و تكميل شبكه آبياري و ايجاد آبياري تحت فشار در پاياب سدهاي مخزني از مصوبات اين سفر مي باشد.