فرماندار شهرستان بناب گفت: از ۱۶۵ ميليارد ريال اعتبارات عمراني اين شهرستان فقط ۹ درصد آن جذب شده است.

سعيد برقي روز شنبه در نشست اعضاي كميته برنامه ريزي و توسعه اين شهرستان افزود: اين درحالي است كه ۹۷ طرح هاي عمراني كه موافقت نامه آنها مبادله شده فعال است.

وي همچنين بر ضرورت پيگيري تكميل طرح تصفيه خانه فاضلاب بناب تاكيد كرد و گفت: اين طرح هرچند در زمره طرح هاي ملي است ولي به يك معضل بزرگ تبديل شده و بايد از طريق مسوولان استان آذربايجان شرقي پيگيري شود.

رييس كميته برنامه ريزي و توسعه شهرستان بناب با اشاره به معرفي دو منطقه قره قشون و سد دوش اين شهرستان به عنوان مناطق نمونه گردشگري گفت: براي اين طرح ها حداقل ۱۰ ميليارد ريال هزينه شده و بايد تا امروز براي بهره برداري و نگهداري به بخش خصوصي واگذار مي شد كه متاسفانه اين اقدام صورت نگرفته است.

برقي همچنين خواستار فعال شدن كميته فني بناب براي نظارت و پيگيري طرح هاي عمراني شد و افزود: در صورت فعال شدن دوباره اين كميته كيفيت و كميت طرح هاي عمراني افزايش مي يابد.

رييس اداره راه و شهرسازي بناب نيز در اين جلسه گفت: تا امروز ۶۰ درصد از اعتبار ۲۰ ميليارد ريالي پل روگذر ميدان معلم اين شهر جذب شده و از پيشرفت خوبي برخوردار است.

عليرضا سليماني با بيان اينكه ورزشگاه پنج هزار نفري بناب نيز با پيشرفت ۴۰ درصدي در حال اجراست، افزود: امسال لكه گيري آسفالت جاده بناب - ملكان با سه ميليارد و ۵۰۰ هزار ريال اعتبار انجام مي شود.

وي يادآوري كرد: طرح روكش آسفالت بزرگراه ملكان - بناب نيز با ۲۰ ميليارد ريال و بزرگراه بناب به عجب شير با ۱۵ ميليارد ريال اعتبار در مرحله مناقصه قرار دارد و عمليات اجرايي آن در ارديبهشت و خرداد سال آينده آغاز مي شود.

مدير امور آب و فاضلاب شهري بناب نيز در اين نشست از اختصاص ۴۰ ميليارد ريال اعتبار براي تكميل شبكه و تصفيه خانه اين شهر خبر داد.

فردين اسماعيلي ادامه داد: براي تكميل و بهره برداري از تصفيه خانه فاضلاب شهري بناب كه جزو طرح هاي مهر ماندگار است بيش از يكصد ميليارد ريال اعتبار لازم است.

وي با بيان اينكه هم اكنون ۵۵ درصد تجهيزات اين طرح براي تكميل مورد نياز است، يادآوري كرد: اگر تزريق و تحقق اعتبار براي اين طرح ملي ادامه نداشته باشد در آينده با مشكل جدي روبرو مي شويم.