اجرای برنامه وزیرپیشنهادی موجب تحول دروزارت ورزش وجوانان می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: صالحی امیری وزیر پیشنهادی مدیری کارآمد و شایسته است.

حجت الاسلام محمد باقری بنابی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه وزیرپیشنهادی موجب تحول دروزارت ورزش وجوانان می‌شود.

وی اظهار داشت: با توجه به جلسات بحث وگفتگو پیرامون وی، سوابق مدیریتی دربخش‌های مختلف فرهنگی، عملکرد سه ماهه در وزارت ورزش و جوانان، دکتر صالحی امیری به عنوان مدیری لایق، کارآمد شایسته تصدی وزارت ورزش و جوانان هستند.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی افزود: با عملیاتی شدن برنامه‌های ارائه شده دکتر صالحی امیری موجبات تحول در بخش‌های مختلف وزارت ورزش و جوانان فراهم می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به فضای مثبت رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به صالحی امیری اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم که ایشان با رای اعتماد بالای مسئولیت وزارت ورزش و جوانان را به عهده بگیرد.

منبع:ایلنا.