معنی لغوی  بناب از نظر لغوى بناب را بن آب ، قعرآب  و ته آب در لغتنامه هاى جدید مى آورند ولى همانطور که مى دانیم حدود سال 1920 میلادى اسامى خیلى از شهرهاى آذربایجان همانند میاندوآب ، عجب شیر و.

توسط رضا خان  عوض شدند.

طبق یافته هاى محققان ، بناب از ریشه ترکى بین - او- جیک به معنى هزار خانه کوچک بوده که بعدها بناجو نیز خوانده شده است و معنى بن آب بودن آن قدمت 80 ساله دارد و نمى تواند وجه تسمیه اصیل این شهر تاریخى باشد.