سیاست فـــانی ...!

وقتی بی انصافی عده ای را مشاهده می کنیم که مثلا خود را نیروهای ارزشی نامیده ولی ارزش رای مردم و ارزش جایگاه روحانیت را نگه نمی دارند سکوت همان خیانتی خواهد بود که اجازه خواهد داد تا فضایی از تهمت ها و نارواگویی ها در جامعه حاکم گشته و این گونه هر اقدام مثبتی نیز تنها با یک عینک جناحی و حزبی نگریسته شود! در حالی که در سال های نه چندان دور ، بناب دوره ای از نمایندگی مجلس شورای اسلامی را پشت سر گذاشت که در طول چهار سال تنها سه نطق پیش از دستور در کارنامه اش ثبت گردید! بی انصافی است که نطق های جسورانه نماینده فعلی را تنها از باب دیدگاه سیاسی از خود تحلیل کرده و این گونه هر از چند گاهی مورد حمله قرار داد(اینـــــجا) اگر ارزشی نویسان سایت خبری-ارزشی!! شهرمان کمی منصفانه به سخنان نماینده محترم در دفاع از دکتر فانی (وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش) دقت می کردند(اینـــــجا) دیگر نیازی نبود که این بار نیز به سخنان شیخ که تنها به دفاع از کارنامه مدیریتی دکتر فانی اختصاص داشت ، رنگ سیاسی داده و این گونه مورد حمله قرار دهند که: آزموده را آزمودن خطاست.

! "بناب نیوز" که خود در بسیاری از موارد منتقد اقدامات شیخ و گاها جبهه گیری های سیاسی اش بوده و هست در قبال این بی انصافی هم نمی تواند خاموش بماند و در حالی که مسئولین آموزش و پرورش شهرستان با اصرار فراوان نماینده محترم را یک روز مانده به جلسه رای اعتماد قانع می کنند که در دفاع از دکتر فانی سخن براند تا شاید باری از دوش مشکلات عدیده آموزش و پرورش بناب در آینده نزدیک برداشته شود ، واقعا بی انصافی است که با عینک بد بینی شیخ را متهم به این کرد که: نماینده بناب باز هم در حمایت از عوامل فتنه 88 سخنرانی کرد! اگر امروز آموزش و پرورش بناب با مشکلات بیشماری چون کمبود فضاها و تجهیزات آموزشی ، قرار گرفتن قریب به یک سوم از مدارس در ردیف مدارس تخریبی ، متوقف شدن پروژه مجتمع رفاهی-خدماتی معلم ، عدم وجود فضای مناسب به عنوان خانه معلم ، نبود استخر اختصاصی علی رغم اجرایی شدن طرح کشوری سباح ، عدم پیشرفت مراحل ساخت اردوگاه دانش آموزی و .

دست به گریبان است ، باید مراتب تشکر را از وکیل کرسی 208 مجلس شورای اسلامی به عمل آورد که این گونه آبروی سیاسی خود و خاندان خود را در گرو رفع مشکلات آموزش پرورش بناب هزینه کرد تا شاید مدارس بناب در آینده نزدیک شاهد تحول باشند.

بنابراین "بناب نیوز" بر خود وظیفه می داند تا ارزش هایی چون رعایت انصاف ، عدم گسترش فضای تهمت ، کنار گذاشتن سلیقه های حزبی ، جناحی و .

را به دوستان ارزشی نویس شهرستان گوشزد نموده و برادرانه توصیه نماید که اقداماتی از این دست اگر چه از نیتی درست هم ناشی باشد ولی ممکن است امروز مقدمات محرومیت دانش آموزانی را رقم زند که آینده محروم شهرستان و در مقیاسی بزرگتر آینده محروم ایران زمین را به زودی برایمان به ارمغان خواهد آورد.

[one_third_last][/one_third_last].