بانک قرض الحسنه رسالت شعبه بناب تعطیل شد

 بانک قرض الحسنه رسالت شعبه بناب به دلیل نبود توانایی در پرداخت مطالبه سپرده یکی از مشتریانش با دستور مراجع قضایی تعطیل شد.

بانک قرض الحسنه رسالت که از اواخر خرداد ماه گذشته و با ادغام موسسه قرض الحسنه منحل شده نصر بناب فعالیت خودش را با افتتاح یک شعبه در این شهر آغاز کرده بود، به دستور مراجع قضایی بناب تعطیل و اموال آن توقیف شد.

این موسسه به هنگام ادغام با موسسه یاد شده متعهد به اجرای تعهدات موسسه نصر از جمله بازپرداخت سپرده های مشتریان شده بود.

یکی از مشتریان این موسسه که سه میلیارد و 500 میلیون ریال از این موسسه طلبکار بود، یک ماه قبل و با وساطت دادستانی بناب، یک ماه به موسسه مهلت داده بود تا این مبلغ را بازپس گرداند.

قرار است فردا جلسه ای در دادسرای عمومی و انقلاب بناب در همین خصوص تشکیل و در خصوص حل این مشکل تصمیم گیری شود.

مسوولان موسسه قرض الحسنه رسالت اظهار می کنند که موسسه قرض الحسنه نصر بناب که با این موسسه ادغام شد طبق قرارداد باید 840 میلیارد ریال سپرده مشتریان و دارایی اش را تحویل می داد اما تاکنون فقط 760 میلیارد ریال پرداخت کرده و 80 میلیارد ریال آن باقیمانده است.

فرماندار شهرستان بناب نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا خواستار تسریع در حل مشکل تعطیلی این موسسه شد.

سعید برقی گفت: مشکل این بانک یک مشکل قضایی و شکایت خصوصی یکی از مشتریان سابق موسسه نصر است که باید هرچه سریعتر در محاکم قضایی بناب حل شود.

وی افزود: اگر این موسسه مطالبه ای از مدیرعامل سابق موسسه قرض الحسنه نصر بناب دارد باید از وی شکایت کند و با اخذ باقیمانده مطالباتش، پاسخگوی مشتریان باشد.

برقی گفت: شهروندان و مشتریان این موسسه نباید به دلیل اختلافات مالی این بانک با موسسه نصر سرگردان و آزرده خاطر شوند.

منبع: ایرنا .