بسیج و بسیجی ناموس و حیثیت کشور هستند

امام جمعه بناب گفت: بسیج و بسیجی ناموس و حیثیت کشور ایران هستند.

حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی ظهر جمعه در خطبه های آیین شکوهمند نمازجمعه شهرستان بناب با یادآوری سالروز شهادت نوجوان بسیجی حسین فهمیده و با گرامیداشت یاد و خاطره این بسیجی شهید گفت: این ایام بنام هفته بسیج دانش آموزی نامگذاری شده است و هر روز نفس آنها برای کشور خیر و برکت می آورد.

خطیب جمعه بناب همچنین با بیان اینکه بسیج و بسیجی ناموس این کشورهستند؛ افزود: اگر امروز تمام قدرتهای بزرگ استکباری نمی توانند به کشور ما چشم طمع داشته باشند، در سایه وجود بسیج و بسیجیان است، لذا نباید نسبت به بسیج و بسیجی حساسیت پیدا کنیم.

باقری بنابی تأکید کرد: بسیج دوام این نظام است، لذا سعی کنیم به بسیج و بسیجی ارزش قائل شویم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب سپس با اشاره به 24 ذی الحجه روز مباهله یادآور شد: این یکی از نشانه های صدق پیامبراکرم(ص) است و یکی از امتیازات انبیاء الهی این است که به مرام و مکتب خود ایمان قاطع داشتند و هیچگونه تزلزلی در کار نبود.

حجت الاسلام باقری بنابی درخاتمه سخنان خود اظهارکرد: اعتراف به حق یک مرحله است و عمل به آن مرحله ای دیگر که بعضی هایمان هنوز در آن مانده ایم.