عصر دیروز شنبه جسمی نورانی در آسمان بناب دیده شد.

این پدیده در نقاط مختلف ایران مشاهده شد و همشهریان بنابی نیز شاهد این پدیده بودند.

ماهیت نامعلوم این پدیده سوالاتی را در بین شاهدین این جسم نورانی بوجود آورده و عده ای حضور جسم ناشناس پرنده هوایی (UFO) را متصور بودند.

این در حالی است که منابع روسی نور دیده شده را به آزمایش موشک بالستیک قاره پیمای جدید این کشور به نام Topol نسبت می دهند.

دبیر اجرایی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران با بیان اینکه وجود این شی نورانی احتمالا ناشی از سوخت مخزن موشکها است، یادآور شد: زمانی که سوخت مخزن موشکی در فضا نشت می کند و وارد جو زمین می شود می سوزد و به صورت شی نورانی مخروطی شکل دیده می شود.

محمد رحیمی - عضو هیأت علمی دبیران شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران نیز  اعلام کرد: احتمال می رود این پدیده ناشی از فعالیت های فضایی و پرتاب موشک به فضا باشد.

شب گذشته شی نورانی در آسمان برخی شهرهای ایران نظیر بناب، طبس، تبریز،‌ اردبیل،‌ کرمانشاه، تهران و بهبهان مشاهده شد.