دومين جلسه كميته فني شهرداري با هدف بررسي طرحها و پروژه هاي شهرداري تشكيل يافت

به گزارش بناب نیوز به نقل از روابط عمومی شهرداری بناب ، روز سه شنبه هم زمان با چهاردهم آبان ماه سال جاري دومين جلسه كميته فني شهرداري به منظور بررسي اصولي و مديريت شده طرحها و پروژه هاي قابل اجرا در بخشهاي گوناگون شهرسازي، عمراني، سرمايه گذاري با حضور آقايان : رسول رهبر فام ، مصطفي برزگران، بهمن حدادي و بابك رحيميان از شوراي محترم اسلامي شهر و بابازاده شهردار بناب و تعدادي از كارشناسان شهرداري در محل اتاق شهردار برگزار و در اين جلسه چگونگي اجراي قرارداد شركت ثمين طوس مجري وسرمايه گذار شهر بازي و تعدادي از پروژه هاي ديگر مورد بحث و بررسي كارشناسانه و فني قرار گرفت .

در حاشيه اين جلسه باقر بابازاده شهردار بناب با بيان اين مطلب كه هدف از تشكيل اين كميته اخذ نظر فني و شور و مشورت در شاخه هاي گوناگون كاري و عملي شهرداري است گفت: پس از اعمال همفكريهاي لازم به اين نتيجه رسيديم كه استفاده از پتانسيل هاي تخصصي و علمي و تجربي موجود در تك تك اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر و كارشناسان شهرداري مي تواند در ضعف كاستيهاي سازمان تأثير بسزايي داشته باشدكه بر همين اساس اقدام به راه اندازي كميته فني شهرداري به مديريت جناب آقاي مهندس قلي پور معاونت عمراني و با دبيري آقاي مهندس صادق ملاپور مسئول واحد نقشه برداري اين شهرداري و عضويت چهار نفر از اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر مركب از آقايان : رهبرفام، برزگران، رحيميان و حدادي و تعدادي از كارشناسان و مديران واحدهاي شهرداري نموديم كه اميدواريم ضمن استفاده هدفمند و هدايت شده از تجربه و تخصص ايشان بتوانيم گامهاي اساسي را براي ايجاد زمينه هاي مساعد توسعه براي تحقق حقوق شهروندي برداريم.