دیدار اعضای شورای شهر بناب با مدیر عامل شرکت ساخت و توسعۀ زیر بناهای حمل و نقل کشور

دکتر علی نورزاد با هماهنگی به عمل آمده توسط نمایندۀ محترم شهرستان، جلسه ای در ساختمان شرکت ساخت و توسعۀ زیر بناهای حمل و نقل کشور، با حضور جناب آقای دکتر علی نورزاد (مدیر عامل شرکت)، حجت الاسلام بنابی، آقای خسروی(رئیس دفتر نمایندۀ محترم)، آقای حیدریان و آقای حدادی برگذار شد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام بنابی، با تبریک انتصاب دکتر نورزاد به سمت مدیر عامل شرکت، ابراز امیدواری کردند که با حضور ایشان سیر حرکتی رسیدگی به امور بیش از پیش تسریع گردد.

حجت الاسلام بنابی در قسمتی از بیانات خود، به تبیین وضعت حمل و نقل شهرستان بناب پرداختند و به عدم تناسب حجم عظیم تردد با وضعیت راهها اشاره کرده، با توجه به مکاتبات کتبی و شفاهی با مسئولین قبلی شرکت، تسریع در عملیات اجرایی پل میدان معلم و شروع کنار گذر شرقی را از درخواستهای بحق مردم این شهرستان دانستند.

جناب آقای دکتر نورزاد با تشکر از حضور نماینده و شوراهای شهرستان بناب، اظهار امیدواری کردند، با توجه به تاکیدات وزیر محترم راه به اصلاح و اجرای کنار گذرها، در اولین فرصت با حضور کارشناسان امر به بررسی این موضوع پرداخته و نسبت به اجرایی نمودن این امر مطالعات لازم صورت پذیرد.

دکتر خیراله خادمی سپس اعضای شورای شهر در معیت نمایندۀ محترم با حضور در دفتر آقای دکتر خیراله خادمی از اعضای هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعۀ زیر بناهای حمل و نقل کشور ضمن تبریک انتصاب مجدد ایشان، به بررسی وضعیت روگذر میدان معلم و کنار گذر شرقی پرداخته و نمایندۀ محترم خواستار اجرایی شدن مکاتبات و تسریع در عملیات اجرایی شدند.

جناب آقای دکتر خادمی هم با بیان اینکه در استان آذربایجانشرقی پروژه های بناب و سراب در اولویت کاری شرکت قرار دارند، ابراز امیدواری کرد که با تامین اعتبارات مربوطه، تسریع در عملیات اجرایی این پروژه ها را شاهد باشیم.