برگزاری مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی استان در زمین های ساحلی بناب

مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی استان روز جمعه ی آینده در زمین های ساحلی بناب واقع در مجتمع بزرگ ورزشی بناب برگزار خواهد شد.