تولید21 هزار و 300 تن علوفه در شهرستان بناب

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب گفت :21 هزار و 300 تن علوفه در این شهرستان تولید شد.

صادقی در جمع خبرنگاران افزود: از این میزان 13 هزار و800 تن علوفه تر و هشت هزار و 500 تن علوفه خشک هستند.

وی گفت: شهرستان بناب با داشتن 22 هزار راس دام سنگین و 70 هزار راس دام سبک از شهرستان های مهم استان در امر تولید گوشت قرمز و فرآورده های لبنی است.

صادقی با بیان اینکه هر ساله در این شهرستان حدود 50 هزار تن ذرت علوفه ای و 55 هزار تن یونجه خشک برای تعلیف دام مورد مصرف قرار می گیرد، ادامه داد: در سال زراعی جاری از 300 هکتار مزارع ذرت علوفه ای کشت شده در منطقه حدود 13 هزار و800 تن علوفه تر و از یک هزار هکتار مزارع یونجه حدود هشت هزارو 500تن علوفه خشک تولید شده که نیاز دامداران منطقه را تامین نمی کند و آن ها مجبورند از سایر استان های همجوار نسبت به تامین علوفه مورد نیاز خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع آب در منطقه توسعه سطح زیر کشت یونجه و ذرت علوفه ای بیش از این مقدور نبوده و در صورت تامین آب برای کاشت ذرت علوفه ای به صورت کشت دوم می توان سطح قابل توجهی از اراضی منطقه را بعد از برداشت گندم و جو به کشت ذرت علوفه ای اختصاص داد.

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران.