گزارشی از روند اجراي پروژه عمراني و خدماتي منطقه يك

مهندس عليرضا علي اصغري مسئول منطقه يك عمراني و خدماتي شهرداري باارائه گزارشی از امورات عمراني و خدماتي منطقه1 بناب افزود با عنايت به پيگيريهاي شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر این پروژه با پويايي و جديت خاصي شروع شده كه از جمله اهم اين امورات عمراني و خدماتي را مي توان به شرح زير بيان كرد : ۱-شروع عمليات بهسازي و زيبا سازي قوبي چاي در ميدان معلم ، مقابل بيمارستان امام كه با ارائه طرح خاصي اجرا مي شود كه در حال حاضر با ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكي به زودي شاهد اتمام پروژه و بهره برداري از آن خواهيم شد .

۲-زيرسازي و اجراي آبرو در محلات منطقه يك از جمله كوي شهرداري-كوي كارمندان – شهرك فرهنگ و ديزج كه حجم زيرسازي و شن ريزي ۶۵۰۰ تن و آبروي اجرا شده ۷۰۰ متر طول مي باشد.

۳-شروع اجراي بهسازي و زيبا سازي قوبي چاي حد فاصل ميدان بسيج الي ساختمان جديد الاحداث شهرداري .

۴-آسفالت معابر محلات منطقه يك در كوي شهرداري- كوي كارمندان- شهرك فرهنگ – ديزج ۷۵۰ تن.

۵-نصب سرعت كاه و علائم ايمني و رنگ آميزي آنها كه با تصويب شوراي ترافيك شهرستان توسط منطقه يك در خيابانهاي ديزج- كمربندي رسالت اجرا شده ۷ مورد.

۶-جمع آوري حمل پسماند منطقه يك روزانه ۳۰ تن.

۷-نظافت و رفت و روب و شستشوي روزانه خيابانهاي منطقه يك ۸-اصلاح و بهسازي و زيبا سازي ميدان كوي شهرداري (ايجاد فضاي سبز- آبنما- رنگ آميزي) ۹-شروع عمليات احداث پارك كوي گلشهر ۱۰-صدور مجوز حفاري در محدوده منطقه يك ۶۰ مورد براي انشعاب مشتركان و ۲۲ مورد براي ادارات خدمات رسان و اصلاح و ترميم محل هاي حفاري در منطقه يك.

۱۱-پخش شن بادامي جهت بهبود عبور و مرور در محلاتي كه فاقد آسفالت مي باشد ۲۵۰ تن.

۱۲-طراحي و اخت تعداد ۴۰ عدد نيمكت پاركي فلزي – ۲۰ عدد سطل زباله پاركي- ۴ مورد پل فلزي براي ورودي كوچه ها.

۱۳-جمع آوري نخاله هاي ساختماني از معابر منطقه يك ۲۵۰ سرويس.

۱۴-نگهداري پاركها و فضاي سبز منطقه يك ۱۵-همكاري با امور آ بو فاضلاب در خصوص تسهيل در اجراي شبكه فاضلاب شهري و نصب انشعابات ساكنين منطقه يك .

۱۶-صدور اخطاريه و جمع آوري فاضلاب و آب هاي سطحي منازلي كه به معابر عمومي هدايت مي شوند كه در اين خصوص تعداد ۱۵ نفر به مراجع قضائي معرفي شده و به ۱۳۱ مورد اخطار صادر شده.

۱۷-اجراي طرح محله پارك در منطقه يك (پاكسازي زمينه هاي خالي از نخاله – علف هاي هرز و رفت و روبب ويژه محلات و جمع آوري آگهي و اعلاميه ها از معابر) ۱۸-همكاري با امور برق در خصوص اجراي پروژه تعويض پايه چراغهاي معابر و بلوارها و ميادين در منطقه يك .

۱۹- جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در منطقه يك و تخريب به تعداد ۸ مورد و تعطيلي عمليات ساخت و سازهاي غير مجاز ۹۲ مورد و جمع مصالح ساختماني ساخت و سازهاي غير مجاز كه ۶ سرويس آجرو ۸ سرويس ماسه و لوازم كار – صدور اخطاريه براي جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز ۳۴ مورد – تشكيل پرونده ماده صد ۱۴ مورد منبع خبر: وب سایت شهرداری بناب.