برداشت زعفران از مزارع شهرستان بناب آغاز شد

با توجه به پسروی آب دریاچه ارومیه و تقلیل منابع آبهای زیرزمینی و شور شدن آب چاه های منطقه و خشکسالی های چند سال اخیر محصولاتی که به آب بیشتری نیاز دارند جای خود را به محصولات کم توقع به آب می دهند.

در این راستا توسعه کشت زعفران در برنامه کاری مدیریت جهاد کشاورزی بناب قرار گرفته و کشت این محصول در چندین مزرعه به صورت الگویی انجام گرفته است.

آقای اسماعیل ساجدی که دارای یک هکتار مزرعه پنج ساله زعفران می باشد با برشمردن ویژگیهای منحصر به فرد این محصول افزود:علاوه براینکه این محصول به راحتی کشت و برداشت می شود با شرایط آبی و هوایی منطقه نیز سازکار بوده و عملکرد مطلوبی را در مقایسه با سایر محصولات منطقه دارد وبعلت اینکه در مقایسه با پیاز ،گندم آبی و محصولات باغی به آب کمتری نیاز دارد در استفاده بهینه از آب های زیر زمینی بسیار حائز اهمیت است.

به گفته مسئولین ترویج مدیریت جهاد کشاورزی بناب پیش بینی می شود امسال از این مزرعه یک هکتاری بمقدار پنج کیلو محصول مرغوب زعفران استحصال خواهد شد که در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی منطقه از ارزش ریالی بالایی برخوردار خواهد بود.

خبرنگار بناب – داود پورملااقدم                    ارسال خبر   27/8/92.