طرح آب رساني شهر بناب با پيشرفت فيزيکي ۸۳% در حال اجرا است

با هزينه اي بالغ بر ۲۳۷۱۳ ميليون ريال و با پيشرفت فيزيکي ۸۳% طرح آب رساني به شهر بناب با جديت در حال اجرا مي باشد.

مهندس پوررجب مدير عامل شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي در خصوص طرح آب رساني بناب گفت: شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي با هدف بهره مندي مردم از آب شرب سالم و بهداشتي، ذخيره سازي آب براي روزهاي گرم سال، استفاده بهينه از چاههاي موجود، تعديل فشار و بهبود کيفيت آب مصرفي شهروندان در بعضي از مناطق شهر از سال ۸۷ آغاز شده و اميدواريم امسال به بهره برداري کامل برسد.

مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي با اشاره به تاسيسات تامين، ذخيره و انتقال آب شرب بناب گفت: در حال حاضر براي تامين آب شرب شهروندان بنابي مقدار ۲۰۰ ليتر در ثانيه آب از خط انتقال آب زرينه رود به تبريز در حال برداشت بوده و همچنين علاوه بر آن چاههاي آب مجاور صوفي چاي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.

وي اضافه کرد: شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي براي طرح آب رساني بناب يک باب ايستگاه پمپاژ آب و خط انتقال آب از چاههاي حوضه صوفي چاي به مخازن ذخيره آب و همچنين تعداد ۲ باب مخزن ۱۰ هزار متر مکعبي در دست احداث دارد.

وي افزود: ساختمان کلر زني در محل مخازن ذخيره آب نيز در حال تجهيز بوده و خط انتقال آب از محل مخازن ذخيره آب به شبکه توزيع آب شهر بناب با لوله داکتيل به قطر ۷۰۰ ميليمتر و بطول ۱۱ کيلومتر اجرا شده است.

مدير عامل شرکت با اشاره به اهميت طرح آب رساني شهر بناب گفت: توسعه شهر بناب و افزايش نياز آب شرب و بهداشتي مشترکين مختلف مسکوني، عمومي، تجاري و صنعتي آب محدوده اين شهر و ضرورت عدم بهره برداري از چاههاي آب شرب داخل شهر به دليل پتانسيل آلودگي آنها از يک سو و محدويت حداکثر تخصيص اب شرب شهر بناب به ميزان حداکثر ۲۰۰ ليتر در ثانيه از خط اول انتقال آب زرينه رود به تبريز از سوي ديگر باعث گرديده تا نسبت به حفر چاههاي آب شرب در خارج از محدوده شهري و ايجاد تاسيسات پمپاژ و انتقال آب چاهها به مخازن ذخيره آب شهر و نيز توسعه ظرفيت مخازن مزبور از ۱۰ هزار مترمکعب به ۲۰ هزار متر مکعب اقدام شود که تاسيسات در حال احداث مي باشند.

مدير عامل شرکت در ادامه به مشخصات و ميزان پيشرفت فيزيکي طرح آب رساني شهر بناب اشاره کرد و افزود: طرح آب رساني به بناب شامل اجراي خط انتقال بطول ۷۰۰۰متر در اقطار ۳۰۰ ميليمتري از جنس آزيست با پيشرفت فيزيکي ۱۰۰% ، احداث مخزن ۱۰ هزار متر مکعبي با پيشرفت فيزيکي ۸۲% تجهيز يک حلقه چاه و همچنين احداث يک باب ايستگاه پمپاژ به ظرفيت ۱۴۰ ليتر در ثانيه با پيشرفت فيزيکي ۱۰۰% در حال اتمام مي باشد.

وي در خصوص هزينه اجراي طرح گفت: طرح آب رساني به شهر بناب با هزينه اي بالغ بر ۲۳ ميليارد ريال اعتبار تا آخر سال ۹۱ از محل درآمدهاي عمومي و منابع داخلي شرکت اجرا شده است.

مهندس پوررجب در پايان اظهار اميدواري کرد: اين طرح جهت تکميل مبلغ ۲۰۰۰۰ ميليون ريال نياز دارد که در صورت کمک و همکاري مسئولين استاني اميدواريم بزودي به بهره برداري کامل برسد.

منبع: خبرگزاري موج.