فرماندار بناب: بسيج سازندگي نقش بسزايي در آبادي كشور دارد

فرماندار بناب با تقدير از تلاشگران عرصه بسيج سازندگي كشور گفت: بسيج سازندگي نقش بسزايي در آبادي كشور دارد.

«سعيد برقي» در نشست بررسي و هماهنگي اردوهاي هجرت 3 و اردوهاي جهادي در شهرستان بناب گفت: دانش آموزان و دانشجويان از جمله قشرهاي جامعه هستند كه در اجراي طرح هاي «بسيج سازندگي» در كشور فعال هستند و علاوه بر فعاليت آن ها در بخش عمران و آبادي، بهترين مكان براي پر كردن اوقات فراغت جوانان بوده و بهترين فرصت براي حرفه آموزي است.

وي افزود: قطعا جوانان كشور نتايج آموزش ها و دوره هاي گذرانده را بعد از فارغ التحصيلي خواهند ديد.

فرماندار بناب دستگاه هاي اجرايي شهرستان را موظف كرد تا در اجراي طرح هاي خود از بسيج سازندگي استفاده كنند.

چون از هر لحاظ اجراي پروژه ها از طريق بسيج سازندگي به صرفه خواهد بود.