استاندار: فرودگاه سهند متعلق به شهر خاصی نیست

استاندار آذربایجان شرقی در آیین افتتاح طرح توسعه ی فرودگاه سهند آذربایجان شرقی گفت: بنده جزو همان تیمی بودم که در سال 72 برای افتتاح فرودگاه اینجا آمده بودیم.

امروز اگر دوباره مرا اینجا می بینید بخاطر این است که اعلام کنیم که در 20 سال گذشته علمکرد فرودگاه سهند خوب و قابل قبول نبوده است.

به گزارش رصد مراغه، اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح پروژه بهسازی و روکش آسفالت فرودگاه سهند، گفت: اگر دنبال توسعه هستیم عقل ایجاب میکند که اول از امکانات موجود حداکثر استفاده را بکنیم.

وی افزود: هرجای استان بحث از توسعه و فعالیت های اقتصادی باشد همه عزیزان اعم از دولتی و خصوصی مطمئن باشند استاندار در کنارشان خواهد بود.

جبارزاده ادامه داد: با توجه به اهمیت حمل و نقل هوایی در توسعه استان دارد اینجا حضور پیدا کرده ام.

و بنده هم جزو همان تیمی بودم که در سال 72 برای افتتاح فرودگاه اینجا آمده بودیم.

امروز اگر دوباره مرا اینجا می بینید بخاطر این است که اعلام کنیم که در 20 سال گذشته علمکرد فرودگاه سهند خوب و قابل قبول نبوده است.

وی با اشاره به اینکه ارزش فرودگاه سهند امروز 80 میلیارد تومان ارزش بوده دیگر نباید تعطیل شود، گفت:  اگر فرودگاهی مثل سهند را داریم می شود آنرا بعنوان فرودگاه دوم استان و پشتیبانی کننده فرودگاه شهید مدنی مطرح کنیم.

جبارزاده با بیان اینکه قدم اول در توسعه اقتصادی و .

 در توسعه خدمات فرودگاهی است، ادامه داد: هر شرکت هواپیمایی که در چهارچوب مقررات و ظوابط سازمان فرودگاها های کشور و دستگاه های مرتبط عمل کند قطعا ما حمایت خواهیم کرد.

زیرا که امروز توسعه استان در گرو تردد هوایی است.

جبار زاده تصریح کرد: فعلا این فرودگاه ظرفیت هواپیماهای فوکر 100 را دارد و در مردم این انتظار ایجاد نشود که این فرودگاه تبدیل به فرودگاه گمرکی و اقتصادی و بین المللی شود.

وی همچنین افزود: توسعه فرودگاه از اختیار و امکان یک شهر یا دوشهر خارج است.

فرودگاه سهند فرودگاه شهرستانی یا منطقه ای نیست، بلکه فرودگاهی استانی است.

چرا که شهرستانها قادر به پشتیبانی آن نیستند.

  الان فرودگاه سهند به جایی رسیده است که باید مدیر کل فرودگاه های استان باید نظارت مستقیم داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه ما مجاز نیستیم نعمت ها را به نقمت تبدیل کنیم.

عدم استفاده نامناسب از امکانات تبدیل آن نعمت به نقمت است، تصریح کرد: قدر نعمت فرودگاه سهند استفاده و استقبال از این فرودگاه می باشد.

استاندار آذربایجانشرقی همچنین درباره حل مشل سوخت رسانی با مشارکت شرکت هواپیمایی کشور و استان قول مساعد داد.