استاندار آذربایجان شرقی گفت: شهرستان بناب قابلیت های فراوانی در حوزه کشاورزی دارد و می تواند به شهرستان پیشرو در مراودات بین المللی استان در این حوزه تبدیل شود.

احمد علیرضا بیگی بعدظهرروز پنج شنبه در همایش کارآفرینان و تولیدکنندگان این شهرستان گفت: هم اکنون 72 درصد از اراضی کشاورزی بناب، آبی است و این موضوع می تواند پتانسیل بسیار مناسبی برای حضور فعالان کشاورزی در عرصه های بین المللی قلمداد شود.

وی افزود: متاسفانه فعالان اقتصادی و به ویژه کشاورزی بناب در سفرهیئت های تجاری و اقتصادی آذربایجان شرقی به خارج از کشور حضور کمرنگی دارند که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: فعالان اقتصادی بناب به خصوص کشاورزان این شهرستان می توانند با حضور در سفرهای خارجی ظرفیت های بالقوه منطقه خود را معرفی و بشناسانند.

وی اضافه کرد: کشورهای خارجی نیز می توانند در تامین نهاده های کشاورزی مورد توجه کشاورزان شهرستان بناب قرار گیرد.

وی توسعه مراودات بین المللی کشاورزان بناب را زمینه ساز تاثیرات بسیار مثبت و ایجاد بستر مناسب برای رقابت سالم دانست و افزود: توسعه این ارتباطات باید در دستور کار مسئولان استانی و محلی قرار گیرد.

بیگی، به سفر اخیر هیئتی اقتصادی- کشاورزی از آذربایجان شرقی به کشور گرجستان اشاره کرد و افزود: هم اکنون این امکان فراهم شده است تا بخشی از نیازمندی های آذربایجان شرقی در حوزه کشاورزی از گرجستان تامین شود و باید شهرستان بناب از این قابلیت استفاده کند.

وی توضیح داد: تامین ذرت، علوفه و سایر نهاده های کشاورزی از کشور گرجستان که با قیمت مناسب عرضه می شود، می تواند به گشایش بیشتر اقتصادی منطقه کمک کند.

استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: پایداری تولید در شهرستان بناب با توجه به شاخص های حوزه کشاورزی در سطح بسیار خوبی قرار گیرد و باید همه امکانات و تجهیزات استان برای رونق بیش از گذشته تولید در این شهرستان بسیج شود.

بیگی همچنین به مشکلات و نارسایی های مطرح شده از سوی تولیدکنندگان و کارآفرینان بناب در این نشست اشاره کرد و افزود: استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل صنایع و شهرک های صنعتی برای حل و فصل این مشکلات مورد تاکید است.