دانش آموزان مرکز استعدادهای درخشان علامه طباطبایی بناب در مرحله المپیادهای علمی بسیج خوش درخشیدند.

به گزارش بناب نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی این مرکز، 24 نفر از دانش آموزان این مرکز در مرحله اول المپیادهای علمی بسیج حائز رتبه های برتر کشوری و استانی شده اند که اسامی این عزیزان به شرح زیر می باشد: نتایج مرحله اول المپیادهای علمی بسیج ردیف نام و نام خانوادگی المپیاد پایه رتبه در استان رتبه در کشور 1 امین نوید فیزیک اول 1 7 2 علی سیفی فیزیک اول 3 14 3 صدرا امیریزدانی نجوم سوم 2 17 4 احمد آقاپور کامپیوتر دوم 1 25 5 صدرا سلحشور شیمی اول 3 37 6 مصطفی صارمی نیا فیزیک دوم 6 49 7 اسماعیل طباخی زیست شناسی سوم 2 54 8 علی سلامی ادبی دوم 3 55 9 علی عبدالهی نژند زیست شناسی سوم 3 55 10 مرتضی اسمخان فیزیک دوم 7 57 11 امید مرادی ادبی سوم 8 58 12 مهدی زنگی زیست شناسی سوم 4 59 20 عارف ابافت تاش ریاضی اول 5 59 21 سعید وحیدی ریاضی دوم 3 61 13 محمد انصاری شیمی اول 7 67 14 هادی پیرزاده فیزیک سوم 3 68 15 سینا زینالی فیزیک سوم 3 68 16 حسن کشفی زیست شناسی دوم 5 68 22 امین فرجپور ریاضی دوم 4 68 17 صابر یزدان بخش فیزیک دوم 11 74 18 اشکان عکاسی زیست شناسی سوم 6 80 19 فاضل کیانپور ادبی سوم 11 88 23 احمد توکلی ریاضی دوم 6 92 24 صدرا سلحشور ریاضی اول 9        97 .