مراغه، بناب و مرند شهرستان‌های فعال در ‌توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی

مدیربافت‌های فرسوده اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی‌ گفت: شهرستان‌های مراغه، بناب و مرند به عنوان سه شهرستان فعال در بحث توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در سطح استان ‌هستند.

‌ یوسف محمدزاده شامگاه امروز در جلسه ستاد هماهنگی امور اجرایی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی شهرستان بناب ‌با بیان اینکه توسعه سکونتگاه‌های غیررسمی اجتناب‌ناپذیر است، اظهار کرد: شهرداری عامل اصلی توسعه این سکونتگاه‌هاست و سایر دستگاه‌ها به عنوان ابزار هستند و نخواهند توانست در حد شهرداری نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.

رئیس بافت‌های فرسوده آذربایجان شرقی ضمن تأکید بر پرهیز از هرگونه تخریب سکونتگاه‌های غیررسمی افزود: این امر باید بصورت تدریجی اصلاح شود.

محمدزاده سپس با اشاره به راه‌اندازی ستاد توانمندسازی شهرستان بناب اذعان کرد: شهرستان‌های مراغه، بناب و مرند به عنوان سه شهرستان فعال در بحث توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در سطح استان آذربایجان‌شرقی هستند.

وی با اظهار نگرانی از اینکه این نوع ساخت و سازها به صورت هدایت شده باشد، گفت: متأسفانه در برخی از شهرستان‌ها برای این نوع ساخت و سازها ردیف‌های اعتباری جداگانه بازکرده‌اند بنابراین براساس سند ملی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی اصل برعدم خلاف اینگونه سکونتگاه‌ها است.

منبع: فارس.